Flyg verkstaden Z-Airtech som tidigare hållit till på Frösön har nu flyttat till Molanda i Järpen. Det innebär lite längre flygningar för att få flygplanen till service. Hos motorklubben finns det alltid behov av hjälp för att ferry flyga flygplanen samt att hämta upp flygande pilot med bil. Kan du hjälpa till med detta? Prata med Rolf Gunnarsson som är Tekniskt Ansvarig.