På förekommen anledning måste vi förtydliga att ALL trafik på landningsbanorna är förbjuden. Det gäller såväl fordon som gång trafikanter. Fältet är öppet för flygtrafik dygnet runt. Undantag är endast när NOTAM utfärdats av Transportstyrelsen.