Det pågår röjningsarbeten på fältet, inflygningarna till stråken skall tas ner för att underlätta in och utflygning.