Östersunds Flygklubb

Klicka HÄR för klubbens hemsida!

Östersunds Flygklubb, eller Motorflygklubben, består av ca 70 medlemmar, varav ca 20 är aktiva. Vi håller till på Östersund – Optand Flygplats (ESNM) strax söder om Östersund där vi samsas med fallskärmshoppare, segelflygare och modellflygare samt  privata flygplan.
Klubben äger tre flygplan: En Piper Warrior, en Diamond Star och har tillgång till en Diamond Super Dimona.

DSC00156x

Skolning

Flygklubben bedriver skolning till PPL (privatflygarcertifikat) och mörkerberhörighet, både teori och flygning. Är du intresserad att ta ett flygcert? Läs mer på ofk.optand.nu/skolning

Frivilliga Flygkåren (FFK)

Flygklubben flyger uppdragsflyg åt FFK och har cirka 15 piloter som är aktiva i den verksamheten. Vill du gå med i FFK så ta kontakt med Kjell-Åke Jonsson, tel 070-522 29 07.

Brandflyg

I FFK’s verksamhet ingår också brandflyg som utförs när brandrisken är förhöjd i skog och mark. Bernt Norberg, tel 070-288 51 78, håller i detta och kommer att kalla piloter till en snabbkurs i den nya radio som ska användas. Är du som pilot intresserad av att börja brandflyga så kontakta Bernt. Kolla under ”Nyheter” i spalten till vänster vad som är aktuellt om brandflyget.

Besökare

Besökare är hjärtligt välkommna. Parkering sker på gräsytorna mellan banan och hangarerna på fältets västra sida. Notera att en väg korsar fältet. Behöver ni tanka (alla sorters flygbränsle finns) så är det säkrast att kontakta flygklubben i förväg så ni vet att någon är på plats. Normala arbetstider finns oftast personal på plats.

Notam skickas in till ATS då fältet är helt eller delvist avstängt i samband med andra aktiviteter än flygning. Under ”Kalender” i menyraden kan du se större evenemang som är på gång på fältet då det kan vara avlyst för flygning.

Banbelysning

Vi har banljus på bana 18-36, dessa kan tändas från klubbstugan eller från ett flygplan genom att sända bärvåg på 123.55 Mhz i 10 sekunder. De lyser cirka 30 minuter och släckningen föregås av tre blinkningar. Är du precis på väg att landa när banljusen börjar blinka behöver du bara klicka på sändnings-knappen så får du 30 minuter till. En ljussensor förhindrar banljusen att tändas vid dager.

Stolparna har lågenergilampor som kan lysa svagt vid låga temperaturer. De har testats vid minus 16 grader, med fullt tillräcklig ljusstyrka.

Väder på fältet

Aktuellt väder på flygfältet finns att tillgå på www.optand.nu/weather Väderinformationen uppdateras var 5:e minut.