Östersunds Flygklubb och Östersunds Segelflygklubb har efter långt planerande beslutat att inleda ett samarbete. Klubbarna har kommit överens om att medlemskap i den ena klubben automatiskt ger ett medlemskap i den andra. Segel kommer att flytta in i motors klubbstuga och boknings system. Vi gör detta eftersom båda klubbarna krymper och får allt svårare att stå på egna ben. Klubbarna behåller tills vidare skilda ekonomier.