Från och med 1 oktober skall tankjournal föras vid varje tanktillfälle på Östersunds Flygklubbs tankanläggning.
Detta gäller alla tre bränslesorterna och all tankning som utförs från anläggningen, gäller även skol och FFK samt vid försäljning.

Uppgifter som skall fyllas i är:
*Datum
*Mätarställning på både huvudräkneverket och nyckelverket både före och efter tankning.
*Typ av flygplan
*Registreringsbeteckning
*Namn på den som tankar

Kontrollera även att föregående tankning är införd genom att dubbelkolla mätarställningen.
Tankningsjournalerna för varje bränslesort finns i resp. tankanläggning.