NOTAM bana 18/36 avstängd 7 och 21-22 sept!

Bana 18/36 avstängd 7 sept kl 0800-2000, uthyrd till bilverksamhet. övriga fältet öppet!

Bana 18/36 avstängd 21 sept kl 1700 till 22 sept kl 1800, uthyrd till bilverksamhet. övriga fältet öppet!