Det kommer ett NOTAM för den 29:e Juni. Fältet är stängt för flygning mellan 11 och 15. Detta för att Porsche klubben hyrt banan.