ÖFK har gett Modellflygklubben tillstånd att använda bana 18/36 till deras tyngre, snabbare och asfaltskrävande modeller.

För detta finns regler framtagna: Regler modellflyg bana 18-36

Hej,

Som du säkert vet så har vi ÖMFK fört förhandlingar med ÖFK om att kunna använda bana 18/36 till våra tyngre, snabbare och asfaltskrävavnde modeller. Vi är ju några i klubben som flyger jetmodeller samt elektriska fläktkärror sk EDF-modeller. Det har varit ett problem på vår gräsbana och det är glädjande att vi kommit fram till en överenskommelse. Det har ju varit på gång att vi skulle bygga en egen asfaltsbana men med lite eftertanke skulle detta bara innebära en stor kostnad utan att vi egentligen skulle få det vi behöver. Med dagens låga utnyttjande av bana 18/36 går det naturligtvis att samsas om utrymmet bara den goda viljan finns. Vi har löst de så att de medlemmar i ÖMFK som även vill kunna använda bana 18/36 även löser medlemsskap i ÖFK. Vi bidrar därigenom direkt till drift och skötsel av banan och klubbarna närmar sig varandra på ett positivt sätt. Jag hoppas detta ska bli givande även om vår huvudverksamhet givetvis fortfarande är på vår anläggning i fältets östra hörn. Jag har i samarbete med Göran Haraldsson utarbetat regler för vår användning av banan vilka det vore bra om de publicerades på ÖFK hemsida (bifogat) så att alla får veta deras innebörd. De innebär i korthet att vid flygning på banan ska våra piloter agera på precis samma sätt som övriga flygare. Dubbelriktad radiokommunikation vid flygning blir ett krav, pilot eller caller ska inneha radiotelegrafistcertifikat, däremot kan det i vissa situationer vara svårt att svara direkt (när radioflygpiloten flyger ensam utan medhjälpare sk caller). Våra regler är anpassade därefter och vi kommer alltid att lämna banan fri direkt efter att ett anrop skett, samma gäller när hoppkärran anmält att man fällt hoppare. Det hela handlar om att ”se, ses och höras”. När flygplanspilot ropar upp för att taxa etablerar vi radiokontakt och kommer överens om våra avsikter. Vid tillfällen när skolning pågår med start och landningsövningar, vid EK-släpp och uppflygningar avstår vi helt enkelt från flygning. Jag hoppas att alla kommer att se något positivt i detta och ser fram emot ett givande samarbete mellan våra klubbar.
För ÖMFK
Robert Krockmar
Säkerhetsansvarig ÖMFK