Modellflygklubben

ÖMFK förfogar över ett modellflygfält, beläget på den sydöstra delen av Östersund Optand Flygplats. Det är den naturliga samlingspunkten för modellflygare i Östersundsregionen. Klubben har anor sedan 40-talet, då verksamheten dominerades av friflygsmodeller. Inom detta gebit var klubben mycket framgångsrik i tävlingarnas resultatlistor. Senare kom linstyrda modeller med förbränningsmotor. Idag dominerar de radiostyrda modellerna. Vilket du än är intresserad av, så finns ett gediget kunnande inom ÖMFK.

Om modellflyg intresserar dig så kontakta någon av oss inom ÖMFK. Du finner kontaktuppgifter under ”KONTAKT” uppe i menyraden och mer info på hemsidan www.omfk.nu