Kontaktman för Flygfältet: Curt Sillström, 070-551 56 11

Östersunds Flygklubb
Ordförande: Göran Haraldsson, 070-317 65 48
Sekreterare: Christer Strömstedt, 0730-78 93 81
Kassör: Uno Kallström, 070-567 54 66
Flyglärare: Kjell-Åke Jonsson, 070-522 29 07

Hemsida: flygklubben.se

Frösö Flygklubb
C/O Alf Nilsson
Frimansväg 31
832 54 Frösön
Hemsida: www.frosoflygklubb.se

Östersunds Segelflygklubb
Ordfförande: Mikael Nässén, 070-2127629
Segelflygchef/Instruktör/mediarepresentant: Henrik Roos, 070-2886419
Skolchef/lärare: Tom Brantheim, 070-2441299
Hemsida: www.segelflygarna.se 

Modellflygklubben ÖMFK
Ordförande: Kjell-Åke Skoog, 063-107902
Sekreterare: Kjell Lindholm, 0693-312 06
Kassör och Säkerhetschef: Tommy Nilsson,
Hemsida: www.omfk.nu 

Östersunds Fallskärmsklubb
Optands flygfält 130, 831 92 Östersund, Tfn: 063-35361 (till klubbstugan)
Bankgiro: 933-8773

Vill du boka eller veta mera om tandemhoppning? Ring 073-831 08 13 eller maila tandem@ofsk.net
Vill du börja fallskärmskurs? Maila vår Ordförande: ordforande@ofsk.net
Är du intresserad av att köpa en uppvisning? Kontakta uppvisning@ofsk.net
Vill du komma i kontakt med styrelsen? Maila till styrelsen@ofsk.net
Pressansvarig: pressansvarig@ofsk.net
Hemsida: www.ofsk.net